2018 Yılında Tapu Değer Bedellerinde Neler Değişiyor?
Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerliliğini koruyan, bir arazinin belli bir parçasını ya da üzerine inşa edilen bağımsız yapının sahibini gösteren resmi bir belgedir.
Kategori : Gayrimenkul Rehberi
30 Ocak 2018 11:47
13132 kere okundu.
2018 Yılında Tapu Değer Bedellerinde Neler Değişiyor?
Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerliliğini koruyan, bir arazinin belli bir parçasını ya da üzerine inşa edilen bağımsız yapının sahibini gösteren resmi bir belgedir.
Kategori : Gayrimenkul Rehberi
30 Ocak 2018 11:47
13132 kere okundu.

Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerliliğini koruyan, bir arazinin belli bir parçasını ya da üzerine inşa edilen bağımsız yapının sahibini gösteren resmi bir belgedir. Ülkemizde arsa ve taşınmaz malların işlemleri; tapu daireleri, belediyeler ve bayındırlık müdürlükleri olmak üzere 3 devlet kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

Tapu işlemlerinin yapılabilmesi için tapu harcı yatırılması gerekir. Harç, devletin verilen hizmet karşılığında aldığı bedeldir. Emlak ve gayrimenkuller ile ilgili devlet dairelerinde yapılan tüm işlemlerden tapu harcı alınır.

Tapu döner sermaye bedeli nedir?

Tapu döner sermaye harcı, tapu işlemleri esnasnında ödenmesi gereken masraflar arasında yer alır. Gayrimenkul alım satım işlemlerinin tamamlanabilmesi için alıcı ve satıcı tarafından bazen ayrı ayrı bazen de birlikte ödenmesi gereken masraflar oluşur. Taşınmaz malını satmak isteyen şahıs alıcı ile birlikte tapu dairesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen miktardaki tapu harcını ödemelidir. Belirlenen tapu harcı, taşınmazın satış işleminin gerçekleştiği yerin vergi dairesine yapılır. Ayrıca bu harç, Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirildiği kuruluşlar tarafından da tahsil edilebilir. E- tahsilât uygulamasına geçilen tapu müdürlüklerinde tapu döner sermaye bedeli; banka şubeleri, görüntülü işlem merkezleri ve ATM’lerden de ödenebilir.

2018 yılının tapu döner sermaye bedelleri

Hem alıcı hem de satıcının sorumlu olduğu bir bedel olan tapu harcı, taşınmazın satış bedelinin binde 20’si kadardır. 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında binde 20’si olan 4 bin TL, hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenir. Bu devir işlemleri yapılırken ödenen masraflar arasında bulunan tapu döner sermeye bedeli ücreti, geçtiğimiz sene 90.5 TL olarak ödeniyordu. Tapu döner sermaye bedeli 2018 yılında 103.5 TL, ilave hizmet bedeli ise 14 TL olarak belirlenmiştir. Döner sermaye hizmet bedeli, hizmet bedelinin yöresel katsayı ile çarpılması sonucu bulunur.

Özel durumlarda uygulanan tapu döner sermaye bedelleri

Birden fazla bağımsız bölüm satışı yapıldığında bölüm sayısı kadar tapu döner sermeye bedeli ödenir. Bu durum birden fazla taşınmazın satışının yapıldığı durumlarda da geçerlidir. Tek işlem de yapılsa her taşınmaz için ayrı ödeme yapılır.

Devre mülk satış işlemlerinde ise birden fazla bağımsız bölüm içeren devre mülklerde her bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülünden elde edilen miktarlar ödenir. Hem taşınmazın satışı yapılıyor hem de ipotek tesisi yapılıyor ise ödeme iki kez gerçekleştirilir.