Binalarda Isı Yalıtımı Ne Zaman Zorunlu Olacak?
Enerji Verimliliği Kanunundaki düzenlemeler sonucunda, artık ısı yalıtımı zorunlu tutuluyor. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte; teknik altyapı, ısı kullanımı, kapı, cam sistemleri ve yalıtım malzemesini gösteren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalar alınıp satılamıyor.
Kategori : Sektörden Haberler
05 Temmuz 2017 09:47
39808 kere okundu.
Binalarda Isı Yalıtımı Ne Zaman Zorunlu Olacak?
Enerji Verimliliği Kanunundaki düzenlemeler sonucunda, artık ısı yalıtımı zorunlu tutuluyor. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte; teknik altyapı, ısı kullanımı, kapı, cam sistemleri ve yalıtım malzemesini gösteren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalar alınıp satılamıyor.
Kategori : Sektörden Haberler
05 Temmuz 2017 09:47
39808 kere okundu.

Enerji Kimlik Belgesi ise yapıdaki enerji israfını önlemek amacıyla binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimini sınıflandıran, binalarda ısı yalıtımı durumunu ve ısı sistemlerinin verimine dair bilgileri içeren bir belgedir. 

Binalarda Isı Yalıtımı Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

enerji verimliliği kanunu

2000 yılındaki 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre yeni yapılacak olan bütün binaların, bu yönetmeliğe uygun olarak inşa edilmesi gerekiyor. 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren tüm yeni binaların Enerji Kimlik Belgelerini almış olmaları ve yeni yapılacak olan binaların da bu kanun kapsamında inşa edilmiş olmaları gerekiyor.

Enerji Verimliliği Kanunu İle Ne Amaçlıyor?

ısı yalıtımı nasıl yapılır

2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulanan düzenleme ile enerji kimliği belgesi olmadan bina alım satımları gerçekleştirilemiyor. Bu uygulama ile konut satın alacak olan vatandaşların, satın aldığı konutun bulunduğu yapının enerji türünü bilmesi ve buna göre satın alım tercihini yapması amaçlanıyor.

Enerji Kimlik Belgelerinin notları bulunuyor.  Harfler ile kategorize edilmiş olan binaların  A’dan G’ye kadar, yedi adet enerji sınıfı kategorisi bulunuyor. A ve B kategorisi verimli olan binaları ifade ederken, G kategorisi verimsiz olan binaları ifade ediyor. Bir yapının sahip olması gereken, ortalama yapı ve binalarda ısı yalıtımı standardını gösteren enerji sınıfı ise C ile belirtiliyor. Enerji kimlik belgesi, dairelere tek tek verilmiyor. Bu belgeler, uzmanlar tarafından sadece binalar için düzenleniyor.

Yönetmelikte Tam Olarak Ne Deniyor?

binalarda ısı yalıtımı

Binalardaki Enerji Verimliliği Yönetmeliği’nin geçici 3. Maddesi gereğince; mevcut binalar ile inşaatına devam edilen ve henüz yapı kullanma izni olamayan binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi düzenlenir. Düzenlenecek olan enerji kimlik belgesinde; yapının enerji ihtiyacı, ısıtma sistemlerinin verimliliği, yalıtım özellikleri ve yapının enerji tüketim sınıflandırılması ile ilgili tüm bilgilerin yer alması gerekiyor.

Enerji Performansı Yönetmeliğince binaların, ısı yalıtım standartlarını karşılayacak nitelikte inşa edilmesi gerekiyor. Buna göre; yeni yapılan tüm binaların enerji sınıfının azami C sınıfı olması gerekiyor. C sınıfı özelliği taşımayan bütün binalar, enerji kimlik belgesi alamayacağı için yapı kullanım izni de alamıyor.

Enerji Kimlik Belgesinde olması gereken diğer bilgiler, belgenin yenilenmesine, mevcut binalarda ısı yalıtımı durumuna ve uygulamaya dair usul ve esaslar, Bakanlık ile birlikte hazırlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca uygulanacak olan yönetmelik ile belirleniyor.