Eşten İzinsiz Ya Da Habersiz Ev Satılabilir Mi?
Bu yazımızda sizin için çok merak edilen bir konuya değindik ve eşten habersiz ev satmak mümkün müdür bunu inceledik. En ince detaylarına kadar cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Kategori : Gayrimenkul Rehberi
13 Temmuz 2017 10:42
21250 kere okundu.
Eşten İzinsiz Ya Da Habersiz Ev Satılabilir Mi?
Bu yazımızda sizin için çok merak edilen bir konuya değindik ve eşten habersiz ev satmak mümkün müdür bunu inceledik. En ince detaylarına kadar cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Kategori : Gayrimenkul Rehberi
13 Temmuz 2017 10:42
21250 kere okundu.

Ocak 2002 tarihli Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre eşler, mal paylaşım hususunda eşit olarak konumlanıyor. Eski kanunda evin reisi sayılan erkek, artık kadın ile aynı hakları taşıyor. Bu eşitlik ilkesiyle eşler, üçüncü kişiler ve birbirleriyle hukuki işlem yapabiliyor. Eşlerin hakim kararına ihtiyaç duymadan gerçekleştirdiği işlemlerinde “sözleşme özgürlüğü ilkesi” kabul ediliyor.

199. madde sözleşme özgürlüğü ilkesinin istismar edilmesinin önüne geçiyor. bu madde “tasarruf yetkisinin sınırlandırılması” kenar başlığını taşıyor. Bu maddeyle hakim mal varlıklarının eşlerin ortak tasarrufunda olmasına karar verebiliyor. Madde uygulanırken ailenin ekonomik varlığının korunması esas alınıyor. Eşin mal varlığında açıklanmayan sebeplerle azalma olması hakimin karar almasına sebep olabiliyor. Evlilik sürerken üçüncü kişiyle ilişki kurularak malların devredilmesi de sebepler arasında gösteriliyor.

Aile konutu Yeni Türk Medeni Kanunu’nda nasıl korunuyor?

mülk şerhi nedir

Eşlerin birlikte ve sürekli ikamet ettikleri konut, aile konutu olarak adlandırılıyor. Mal varlıkları içerisinde bulunan aile konutu 194. madde ile ayrıca korunuyor. Yasa yürürlüğe girmeden önce ve sonra edinilmiş aile konutlarının tümünü kapsıyor. 194. maddeyle eşlerden biri diğerinin açık rızası olmadan satım işlemi gerçekleştiremiyor. Aile konutunun kira sözleşmesini feshedemiyor. Diğer eşin aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamıyor.

Aile konutunun korunması için taraflardan biri konuta şerh koydurabiliyor. Aile konutu şerhi ile konut iki tarafın rızası olmadan kesinlikle satılamıyor. Böylece eşten habersiz ev satmak imkansız hale geliyor.

Aile konutu şerhi başvurusunda hangi belgeler gerekiyor?

eşten izinsiz ev satmak

Aile konutuna şerh koydurmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuluyor. Bu başvuruda aile konutunun bulunduğu yerden alınan ikametgah belgesine ihtiyaç duyuluyor. ayrıca tapudaki malikin eşi olduğunu ispat eden nüfus kayıt örneği gerekiyor. İstemde bulunan kişi başvuruda nüfus cüzdanı ve bir vesikalık fotoğrafını da sunuyor.

Şerh konması gereken istenen konutun bilgilerinin de yer aldığı dilekçe ile başvuru tamamlanıyor. Şerh konulması için yapılacak işlemlerde herhangi bir ücret ödenmiyor.

Mülk üzerinde “Aile Konutu Şerhi” yoksa ne yapılabilir?

eşten habersiz ev satmak

Bazı durumlarda taraflardan biri mağdur olacağını öngöremeyerek şerh koydurmayabiliyor. Kanun bu durumlarda da aile konutunun satılmasını kısıtlıyor. Satış işlemi gerçekleşmiş olsa da dava ile satışın geçersiz hale getirilmesi mümkün oluyor. İptalin gerçekleşmesi için satışa rıza göstermeyen eşin, tapu iptal davası açması gerekiyor. Dava sonucunda tapu kaydı eski hale getiriliyor.

 

alıntıdır : http://www.milliyetemlak.com/dergi/esten-habersiz-ev-satmak-mumkun-mu/