Kiracı Kendisinden Önceki Hasarları Dokümante Etmeli Midir?
Mülk kiralanırken, önceki kiracının mülkü kullandığı süre boyunca ev sahibinin farkında olmadığı bir takım zararlar meydana gelmiş olabilir.
Kategori : Gayrimenkul Rehberi
27 Haziran 2017 20:21
61163 kere okundu.
Kiracı Kendisinden Önceki Hasarları Dokümante Etmeli Midir?
Mülk kiralanırken, önceki kiracının mülkü kullandığı süre boyunca ev sahibinin farkında olmadığı bir takım zararlar meydana gelmiş olabilir.
Kategori : Gayrimenkul Rehberi
27 Haziran 2017 20:21
61163 kere okundu.

Bu gibi bir durumda, ileride kiracı açısından, kiracının sebep olmadığı bu zararlardan sorumlu tutulması gibi ciddi sorunlar oluşabilir. Bu sebeple kiralanacak mülkün kontrat yapılmadan ya da eşyalar taşınmadan önce incelenerek varsa önceki kiracının sebep olduğu zararlarının listelenmesi ve mülk sahibine bu listenin bildirilmesi büyük önem taşır.

Kiracının kendinden önceki kiranın yarattığı zararı dokümante etmesi mümkün müdür?

yeni ev masrafları

Kiracı – ev sahibi ilişkisi, güvene dayalı ve uzun süreli bir ilişki olduğu için iki tarafı da zor duruma düşürebilecek sıkıntıların daha ortaya çıkmadan, en baştan tespit edilmesi, bu ilişkinin sağlamlığı ve devamlılığı için gereklidir. Mümkünse ev sahibi ile birlikte mülk detaylı bir şekilde incelenerek önceki kiracının bırakmış olduğu kiracı hasarları net bir şekilde dökümante edilebilir. Huzursuzluk sonucu bu uzun süreli ilişkinin iki taraf için de zarar görmemesi açısından, kiracı hasarları listesi gibi önlemlerin alınması zorunluluk olmasa da elzemdir.

Bu konu kiracıya bir fayda sağlar mı?

ev yenilemek

Evdeki olası hasarlar dokümante edilip imzalandığında, iki tarafında da kabul ettiği bir belge niteliğine geleceği için, yeni kiracının oluşturabileceği hasarlar mülkün gerçek anlamda kiralanma anından itibaren dikkate alınacak ve yeni kiracı kendisinin sebep olmadığı hasarlardan sorumlu tutulma gibi bir tehditle karşı karşıya kalmayacaktır. Zira, fiili olarak kiracılık başlamadan kiracının mülke hasar vermesi mümkün değildir.

Kiracı hasarlarının bildirilmesi durumunda, ev sahibi bir önceki kiracıdan bu hasarların giderilmesini veya zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahip olabilecektir. Aynı zamanda yeni kiracısı ile arasında sağlıklı bir ilişki oluşmuş olacaktır.

Kiracı hasarları listesini iki tarafın da imzalaması önerilirken, aslen kiracının bu listeyi imzalamaması listenin geçerliliği açısından eksiklik arz etmez. Zira liste kiracı tarafından veya kiracı refakatinde oluşturulmuş ve mülk sahibi bu listeye imzasını atarak kabul edip onaylamıştır. Liste, kiraya verenin imzasını attığı andan itibaren geçerlidir.

Ev sahibi bu konuda ne yapmalıdır?

Bu durumda ev sahibinin üzerine düşen sorumluluklar ise, kiracı ile evi inceleyerek oluşturduğu hasarlar listesini imzalayarak sonradan oluşabilecek sorunlarının önüne geçmektir. Dilerse sözleşmeyi imzalamadan veya kiracı fiili olarak oturmaya başlamadan önce evi detaylıca inceleyerek kendisinin oluşturacağı kiracı hasarları listesi ile kiracının hali hazırda oluşturmuş olduğu listeyi karşılaştırıp farklılıkları veya eksiklikleri belirleyebilir ve buna göre hareket edebilir.

Elbette ki hem kiracı hem de kiralayan, sorunsuz ve saygı çerçevesinde bir ilişki kurmayı diler. Ancak belirtmek gerekir ki bu tür bir önlem, uyuşmazlık durumunda iki tarafı da koruyan ve hukuki açıdan geçerlilik taşıyan gerekli bir önlemdir.


#