Var Olan Gayrimenkule Ekstra Olarak Balkon Yapılabilir Mi?
Mimari projede olmayan ve bina iskanı balkonsuz bir şekilde alınan gayrimenkullere sonradan balkon eklenebilir mi sorusu ev sahiplerinin merak ettiği konulardan bir tanesidir.
Kategori : Sektörden Haberler
07 Ağustos 2017 14:53
19562 kere okundu.
Var Olan Gayrimenkule Ekstra Olarak Balkon Yapılabilir Mi?
Mimari projede olmayan ve bina iskanı balkonsuz bir şekilde alınan gayrimenkullere sonradan balkon eklenebilir mi sorusu ev sahiplerinin merak ettiği konulardan bir tanesidir.
Kategori : Sektörden Haberler
07 Ağustos 2017 14:53
19562 kere okundu.

Binaya balkon yaptırmak isteyenler gerekli izinleri alarak ve ilgili prosedürleri takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilir. Peki, mimari projenin de uygun olması koşulu ile eve ya da farklı amaçla kullanılacak herhangi bir konuta ekstra balkon nasıl yapılır?

Kaçak sınıfına girmeyen balkon nasıl yapılır?

kat malikleri

Binalarda belediyelere yıkım hakkı doğmayacak şekilde, kaçak sınıfına girmeyen yapısal değişiklikler yapmak mümkün olmaktadır. Ancak bunun için ilgili kanunlar kapsamında gerekli izinler alınmalı ve müracaatlar yapılmalıdır. İskanlı bir yapıda onaylanmış mimari projeye uymayan, izinsiz yapılmış herhangi bir inşaat kaçak sınıfına girer. Dolayısıyla söz konusu yapıya mimari projesinde yer almayan bir balkon eklemek için birtakım işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde binada gerçekleşecek yapısal değişiklikler için kat maliklerinden olur alma ön şartı bulunmaktadır. Ana gayrimenkule bağımsız bölüm ilavesi yapılmak istendiğinde ilgili kanunda yer alan 44. madde hükümleri değerlendirmeye alınır. Bu madde bağlamında binaya ek balkon yapılmasına ilk olarak kat malikleri kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmesi gerekir.

Kat maliklerinden izin alınmadığı takdirde ne olur?

balkon yapma

Bağımsız alanların tümünün yeni eklenen bu alanla birlikte yeniden hesaplanması da Kat Malikleri Kanunu’nda yer alan bir diğer husustur. Ekleme yapılan bölüm üzerinden kat irtifakı yeniden hesap edilir. Daha sonra ise kurulan yeni kat irtifakının tescil edilmesi sürecinin başlatılması gerekir.

Kat maliklerinden izin alınmadan yapılacak inşaatlar, hukuki sürecin başlamasına neden olabilir. İzinsiz inşaat ile kat maliklerinin hem belediyeye şikayet etme hem de Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde dava açma hakkı doğar. Kat maliklerinin onayının alınmasının ardından belediyeye müracaat edilerek izin işlemleri başlatılır.

Belediyeden balkon ruhsatı nasıl alınır?

balkon nasıl yapılır

Binaya yapılan ek balkonlar için bağlı bulunan belediyeye başvuru yapılmalı ve ruhsat alınmalıdır. Ruhsat alınmadan yapılan balkonlar konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu esas alınır. Buna göre ilgili kanunun 32. ve 42. maddeleri uyarınca ruhsatsız inşa edilen balkonlara yıkım kararı uygulanabilir. Aynı zamanda belediye tarafından para cezası da verilir.

İzinsiz yapılaşmada belediyenin tespiti ya da şikayet sonucunda bu cezalar uygulamaya konmaktadır. Bu sebeple önce kat maliklerinin onayının alınması ve sonra belediyeden ruhsat izninin çıkması ile söz konusu yapıya ekstra balkon çıkma işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.